×
เราได้คอยสังเกตและทำความเข้าใจ ศึกษา ลูกค้า เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานะของผู้บริโภคในชีวิตประจำวัน คอยดูแลและเรียนรู้ว่าสิ่งที่ขาดไปคืออะไรและมีสิ่งไหนบ้างที่จะมาเติมเต็ม ส่วนที่ขาดหายในแต่ละวัน เราคอยศึกษาและเรียนรู้ ลูกค้าของเราอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราได้ข้อมูลที่ลึกซึ้ง ถึงปัญหาและจุด Pain Point เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์และเข้าถึง Lifestyle ของทุกคน
เรียงตาม
You've viewed 12 of 33 products
Copyright @2022 LPP Property Management All rights reserved.
|
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0105535058865